Optimalisatie van Uw processen?       PQ+ heeft ervaring en wil U graag ondersteunen! x

Voor een Metaal Bewerkings bedrijf heeft PQ+ ondersteuning geleverd bij het onderhoud van het ISO 9001 gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem.

Resultaat

1
 
ISO 9001 Certifiaat ontvangen.

2
 
Alle proces beschrijvingen geactualiseerd.

3
 
Nieuwe medewerker ingewerkt.

 

Doel

De doelstelling van de ondersteuning was het opnieuw verkrijgen van het ISO 9001 certificaat door het actualiseren van het kwaliteitssysteem na een grondige reorganisatie. Het geactualiseerde systeem moest vervolgens overgedragen worden aan een nieuwe medewerker.

Uitvoering

Tijdens de ondersteuning is de norm vertaald naar de bedrijfsomgeving en zijn alle procedures opnieuw geschreven. Bij de implementatie is nauw samengewerkt met de proceseigenaren. Tijdens het project is een nieuwe medewerker ingewerkt. De ondernneming heeft het certificaat ontvangen.

In deze case is de opdrachtgever ondersteund door:


De Cases in deze groep

  • Opdrachtgever:
    Metaal Bewerkings Bedrijf
  • Geleverde diensten:
    ISO ondersteuning, Training ISO 9000
  • Onze bijdrage:
    4 dagen ondersteuning
© Copyright - PQ+ run with PHP 7.1.30   Contact | Over ons | Disclaimer | Cookies