Optimalisatie van Uw processen?       PQ+ heeft ervaring en wil U graag ondersteunen! x

Voor de opdrachtgever heeft PQ+ ondersteuning geleverd bij het verbeteren van het ISO 9001 gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem.

Resultaat

1
 
Vereenvoudigd kwaliteitsssysteem.

2
 
Prestatie Indicatoren voor Processen.

3
 
ISO 9001 Certificaat.
 
 

 

Doel

De doelstelling van de ondersteuning was het verbeteren/vereenvoudigen van het kwaliteitssysteem om daarmee sterker te kunnen sturen op verbeteringen in de productie. Een tweede doelstelling was het verbeteren van de overdracht van ontwikkeling naar productie.

Uitvoering

Tijdens de ondersteuning zijn processen herschreven en zijn prestatie indicatoren vastgesteld, zodanig dat deze elkaar ondersteunen. Bij de implementatie is nauw samengewerkt met de proceseigenaren. De medewerkers zijn getraind om meer te denken in processen en in continu verbeteren. De onderneming werkt nu aan verbeteringen in productie met betere prestatie indicatoren.

In deze case is de opdrachtgever ondersteund door:


De Cases in deze groep

  • Opdrachtgever:
    Produktiebedrijf, Alkmaar
  • Geleverde diensten:
    ISO 9000 ondersteuning
  • Onze bijdrage:
    6 dagen ondersteuning
© Copyright - PQ+ run with PHP 7.1.30   Contact | Over ons | Disclaimer | Cookies