Optimalisatie van Uw processen?       PQ+ heeft ervaring en wil U graag ondersteunen! x

 

Voor de opdrachtgever heeft PQ+ ondersteuning verleend bij het verbeteren van de kwaliteit bij toeleveranciers.

Resultaat

1
 
Leveranciers selectie methodiek

2
 
Medewerkers getraind in leveranciers audits

3
 
Product en proces verbetering bij leveranciers

Doel

De doelstelling van de ondersteuning was het verbeteren van de kwaliteit van de producten en processen bij toeleveranciers van slimme meters. Tijdens het project is onder andere ondersteuning verleend bij het opstellen en toepassen van selectie criteria voor leveranciers. Aan de hand van selectie criteria en uitgevoerde audits zijn verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd.

Uitvoering

Er is een methodiek ontwikkeld voor het beoordelen van leveranciers. Medewerkers zijn getraind in het uitvoeren van leveranciersaudits en in het beoordelen van de betrouwbaarheid van producten. De ondersteuning heeft tot aantoonbare product en proces verbeteringen geleid waardoor het meten van het aantal fouten in PPM kan gebeuren (PPM parts per million).

In deze case is de opdrachtgever ondersteund door:


De Cases in deze groep

  • Opdrachtgever:
    Rotterdam
  • Geleverde diensten:
    Supplier Quality Assurance
  • Onze bijdrage:
    1,5 jaar 3 dagen per week
© Copyright - PQ+ run with PHP 7.1.30   Contact | Over ons | Disclaimer | Cookies